Úseková rychlost - Technické parametry

Měřící úsek je definován dvojicí příčných čar na vozovce. Z časového intervalu a z délky měřeného úseku je následně vypočítána průměrná rychlost měřeného vozidla.

Úsekové měření rychlosti lze realizovat na úseku 100 m - 10 km.

Správná funkce zařízení pro danou lokalitu je ověřena metrologickým institutem a o měření je vystaven Ověřovací list. Platnost ověření je 12 měsíců.

Pro prohlížení a zpracování přestupků je dodáván software SYDO Traffic PEN.

Rozsah měření střední rychlosti 1 km/h až 200 km/h
Minimální délka měřícího úseku 100 m
Maximální délka měřícího úseku 10 km
Největší chyba měření do 100 km/h ± 3 km/h
nad 100 km/h ± 3 % z měřené hodnoty rychlosti
Způsob měření čelní pohled na vozidla projíždějící přes měřící čáru
Počet měřených pruhů 1 až 12
Snímek ze začátku měřícího úseku datum a čas vjezdu, název místa měření, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru
Snímek z konce měřícího úseku datum a čas vjezdu, název místa měření, datum a čas odjezdu, identifikace jízdního pruhu, střední rychlost vozidla, pořadové číslo přestupku, maximální povolená rychlost, délka měřícího úseku, doba průjezdu měřeným úsekem, označení typu rychloměru, výrobní číslo rychloměru
Rozsah provozních teplot -20°C až +50°C
Výstup měřených údajů Archivní soubor TAR s elektronicky podepsanými snímky
Doplňkový a detailový snímek

Vážní systém

Měření hmotnosti vozidel přímo za jízdy.
Více

Reportáž o úsekovém měření

"Dnes můžeme říci, že povolenou rychlost v obci
překračuje méně než
jedno procento řidičů"

Více

Inteligentní ukazatele rychlosti

Více